tı rda sex

mrh arkada&#351 lar size anlataca&#287 &#305 m hikaye isvi&ccedil rede ge&ccedil iyor ge&ccedil en sene oraya y&uuml k bo&#351 altmaya gitmi&#351 tim bir parka girdim ve orda mola vermi&#351 tim bir gen&ccedil geldi bana t&uuml rkiyedenmi geldi&#287 ini s&ouml yledi bende evet dedim bana t&uuml rk erkeklerin &ccedil ok iyi siki&#351 yapt&#305 &#287 &#305 n&#305 ve kendisinin sikilmek istedi&#287 ini s&ouml yledi ben ilk ba&#351 ta &ccedil ekinmi&#351 tim ama gen&ccedil &ccedil ok g&uuml zel aynan hatuna benziyordu &ccedil okta g&uuml zel kal&ccedil alar&#305 vard&#305 ve dayanamad&#305 m onu arabaya ald&#305 m perdeleri kapat&#305 m benim aleti hemen a&#287 z&#305 na verdim &ouml yle g&uuml zel yal&#305 yorki kad&#305 nlara be&#351 &ccedil ekiyor neyse daha sonra o nazik g&ouml t&uuml n&uuml a&ccedil t&#305 ve benim aleti i&ccedil ine ald&#305 art&#305 k gidip geliyordum ve bo&#351 ald&#305 m bunu tam 3 defa yapt&#305 k araban&#305 n i&ccedil inde harikayd&#305 &#351 imdik tekrar isvi&ccedil re y&uuml k&uuml &ccedil &#305 kaca diye bekliyom gidince ayn&#305 parkta onu bekliyece&#287 im